W tym tygodniu prosimy o modlitwę w następijących intencjach:

  • o łaskę powrotu do Boga dla Oli i Marcina i o I Komunię Świętą dla ich chorej córeczki Antosi;
  • w intencji wszystkich solenizantów - Grażynek i Rysiów o Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla nich;
  • o udaną operację dla Teresy;
  • o obronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci;
  • o zdrowie dla Tadeusza, o powodzenie operacji pod czułym okiem Maryi;
  • o powrót do wiary i do Ewangelii wszystkich naszych dorosłych dzieci;
  • o pokój i miłość, o wspólną modlitwę w rodzinie Maćka;
  • w I rocznicę śmierci Bożenny Kosko o radość życia wiecznego dla niej;
  • za niedawno zmarłą Stanisławę o niebo dla niej i pocieszenie dla jej bliskich;
  • za duszę Krzysi – o Miłosierdzie Boże dla niej.