Ruch Rodzin Nazaretańskich

Archidiecezji Warszawskiej

Spotkanie opłatkowe animatorów RRN Archidiecezji Warszawskiej odbędzie się w dniu 19 grudnia o godz. 11.00. Rozpoczynamy Mszą św. w kaplicy Domu Rekolekcyjnego na Bielanach ul. Dewajtis 3, wejście A. Po Mszy św. życzenia i agapa w Liceum.
Serdecznie zapraszamy

Serdecznie zapraszamy na spotkanie modlitewne na zakończenie roku kalendarzowego, które odbędzie się w Kościele Św. Kazimierza przy Rynku Nowego Miasta 2 w dn. 31 grudnia 2009 r. Rozpoczęcie o godzinie 22.30. W programie przewidziana jest adoracja, konferencja, noworoczna Msza św. o godz. 24.00 oraz agapa.

Osoby w wieku 18 - 35 lat zapraszamy na grudniowe, opłatkowe spotkanie z cyklu "Mężczyzną i niewiastą stworzył ich" - rozważania na podstawie tekstu Jana Pawła II. Odbędzie się ono w sobotę 19 grudnia, w internacie Archidiecezjalnego Gimnazjum Męskiego przy ul. Dewajtis 3, w godzinach 11.00 - 16.15.

Temat spotkania: Komunia osób w małżeństwie sakramentalnym.

Jak co roku w ostatnią sobotę roku liturgicznego odbył się 28 listopada.2009 dzień skupienia animatorów RRN na Jasnej Górze. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą różańcową w sali o. Augustyna Kordeckiego o godz. 9.00. Następnie wysłuchaliśmy konferencji ks. Stanisława Gancarka -  moderatora RRN w Archidiecezji Częstochowskiej- podejmującej trudne zagadnienie jak być świadkiem miłości w codzienności, w nawiązaniu do tematu nowego roku liturgicznego. Ponieważ Bóg jest Miłością i tego największego daru Jego Ojcowskiej miłości do człowieka nikt i nic nie jest w stanie nas pozbawić, wszyscy jesteśmy zaproszeni do podjęcia współpracy z łaską Bożej miłości – mówił ks. Gancarek. Dopiero przyjęta Boża miłość może być dawana innym i umożliwiać realizowanie się największego pragnienia Chrystusa, abyśmy się wzajemne miłowali Jego Boską agape. Podjęcie życia wewnętrznego, to droga odkrywania prawdy o Bożej Miłości i o sobie, oczyszczająca i lecząca ze zranień i nieuporządkowanej miłości własnej, prowadząca do żywej wiary i aktów czystej miłości.

Po konferencji i adoracji Najświętszego Sakramentu drugą konferencją wygłosił asystent kościelny RRN w Archidiecezji Warszawskiej, ks. dr Paweł Gwiazda. Wychodząc od słów Chrystusa „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”(Mt 25,40), rozwinął wątek obowiązku miłości bliźniego, a zwłaszcza tych najbliższych bliźnich: męża, żony, dzieci oraz wskazał na często pomijany w rachunku sumienia grzech zaniedbania czynienia dobra, do którego powołał nas Bóg, stwarzając nas na Swój obraz i podobieństwo. Przyjęcie daru synostwa Bożego to warunek konieczny, by przestać osądzać innych i zacząć traktować bliźnich tak, jak chce tego Bóg Ojciec tzn. z miłością i przebaczeniem.

Po przerwie na posiłek wszyscy wzięliśmy udział we Mszy św. w kaplicy Matki Bożej sprawowanej przez liczne grono przybyłych kapłanów, której przewodniczył i wygłosił homilię ks. dr Andrzej Tulej. Na zakończenie spotkania modliliśmy się koronką do miłosierdzia Bożego w intencji kapłanów, a zwłaszcza abp Stanisława Nowaka, metropolity częstochowskiego, który w tych dniach obchodził jubileusz 25 lecia otrzymania sakry biskupiej.
W pielgrzymce uczestniczyło ok. 1000 osób, w tym z naszej diecezji ok. 120.

Msza św. w intencji kapłanów posługujących w RRN będzie odprawiona w kościele św. Barbary ul. Nowogrodzka 51 (przy ul. Emilii Plater) we wtorek 15 grudnia o godz. 18.00.  Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

Msza św. w intencji kapłanów posługujących w RRN będzie odprawiona w kościele św. Barbary, ul. Nowogrodzka 51 (przy ul. Emilii Plater), w niedzielę 24 stycznia o godz. 11.30.  Od lutego Msze św. w tej samej intencji będą odprawiane w trzecie wtorki miesiąca o godz.18. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

Zapraszamy na rekolekcje adwentowe RRN, które odbędą się w dniach 11–13 grudnia w kościele Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim. Rekolekcje rozpoczną się 11 i 12 grudnia o godz. 19.00, a 13 grudnia o 19.30. W programie jest Msza św. a następnie konferencja. Rekolekcje poprowadzi  o. Grzegorz Bartosik OFMConv, mariolog.