Ruch Rodzin Nazaretańskich

Archidiecezji Warszawskiej

D E K R E T
Mając na względzie potrzeby duchowe Archidiecezji Warszawskiej oraz w celu zapewnienia właściwej opieki i podkreślenia szczególnej troski o Ruch Rodzin Nazaretańskich w naszej Archidiecezji, niniejszym mianuję Wielebnego Księdza doktora Pawła Gwiazdę Asystentem Kościelnym tego ruchu.
 

Wielebnemu Księdzu Asystentowi, na trud podjętych zadań, z serca błogosławię.

† Kazimierz Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski

Ks. dr Janusz Bodzon Wicekanclerz Kurii

 

My, świeccy członkowie Ruchu Rodzin Nazaretańskich po zapoznaniu się z treścią dekretu z dnia 29.01.2009 r. wydanym przez ks. abp K.Nycza  oświadczamy,  że w duchu posłuszeństwa i wierności Kościołowi, przyjmujemy wszystkie postanowienia i zalecenia dotyczące Ruchu Rodzin Nazaretańskich  zawarte w tym dokumencie. Jednocześnie chcemy wyrazić głęboką wdzięczność Biskupom naszej diecezji za pasterską troskę, wyrażoną wobec nas przez powołanie specjalnej komisji do zbadania zdarzeń i oceny sytuacji w RRN dekretem z dn. 12.09.2007 r. Dziękujemy wszystkim członkom tej komisji z księdzem biskupem Tadeuszem Pikusem na czele, za poświęcony czas i wnikliwą ocenę sytuacji w RRN Archidiecezji Warszawskiej.  Dziękujemy także przedstawicielom Kurii Warszawskiej, którzy zapoznali nas z istotą dekretu podczas naszego cotygodniowego spotkania w dniu 6.02.2009, a zwłaszcza za pełen ciepła i otuchy komentarz księdza prałata Henryka Małeckiego.

 

W duchu wdzięczności i synowskiego posłuszeństwa Kościołowi przyjęliśmy dekret dotyczący Ruchu Rodzin Nazaretańskich z dnia 31 stycznia br. Jako kapłani Archidiecezji Warszawskiej pragniemy potwierdzić naszą gotowość do trwania w wierności nauczaniu Kościoła i w posłuszeństwie decyzjom jego Pasterzy.

Dziękujemy naszym Pasterzom i powołanej przez nich komisji za płynące z pasterskiej troski wnikliwe rozpatrzenie i zdiagnozowanie sytuacji Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Chcemy podjąć wezwania przedstawione w dekrecie i w poczuciu odpowiedzialności czynnie włączyć się w dzieło odbudowy i odnowy Ruchu, aby jako cząstka Kościoła jak najlepiej mu służył. Jako duszpasterze i kapłani pragniemy zadeklarować wolę całkowitego odcięcia się od wszystkich błędów, które powstały w Ruchu i o których mowa w dokumencie. Za te nieprawidłowości, w których w różnym stopniu i z różną świadomością uczestniczyliśmy, ale za które czujemy się odpowiedzialni, pragniemy z całego serca przeprosić zarówno wiernych jak i Pasterzy Kościoła.
Pragniemy podkreślić, że w pełni zgadzamy się z oceną materiałów i działalności Ruchu przedstawioną przez komisję. Główne linie tej oceny zaczęliśmy wprowadzać w Ruchu już od wakacji: dotyczy to przede wszystkim zmiany koncepcji i praktyki kierownictwa duchowego oraz położenia akcentu na budowanie relacji międzyludzkich i więzi osobowych w rodzinach i wspólnotach Ruchu. Zaczęliśmy również tworzyć na potrzeby cotygodniowych spotkań w grupach parafialnych nowe materiały, w których naczelne miejsce zajęły Pismo św., nauczanie magisterium, teksty z duchowej tradycji Kościoła.

Zakończyła swoją pracę Komisja teologiczno-prawna powołana przez ks. abp Kazimierza Nycza (dekret nr 600/Abp/07 z dnia 12 września 2007 r.) w celu oceny sytuacji zaistniałej w Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Zgodnie z jej ustaleniami abp Nycz nakazał uporządkowanie statusu formalno-prawnego Ruchu oraz praktyki jego działania. Ruch Rodzin Nazaretańskich może działać dalej, jednakże konieczne jest wypracowanie nowych materiałów formacyjnych oraz statutu po odczytaniu i opisaniu na nowo charyzmatu RRN i określeniu celu jego działania. Dotychczasowe materiały formacyjne mogą być traktowane jedynie jako teksty historyczne. Publikacje ks. T.Dajczera, ks. J.Piłata, ks. B.Szewca oraz P. S.Bieli nie mogą stanowić podstawy do formacji jakiegokolwiek ruchu w Archidiecezji Warszawskiej.

Zgodnie ze wskazaniami Komisji w dalszej formacji RRN należy zwrócić szczególną uwagę na wartości służące umacnianiu więzów małżeństwa i rodziny oraz godności człowieka. W kierownictwie duchowym należy zadbać o przestrzeganie zasady osobistej wolności. Nalezy zadbać o transparentność funkcjonowania RRN na wszystkich płaszczyznach.