Ruch Rodzin Nazaretańskich

Archidiecezji Warszawskiej

W dniu 17.10.2009 odbyła się pielgrzymka RRN Archidiecezji Warszawskiej do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. W pielgrzymce wzięło udział ok. 230 osób w tym moderator RRN w archidiecezji ks. Robert Wyszomirski i dwóch kapłanów opiekunów grup parafialnych: ks. Michał Borowski i ks. Krzysztof Jagoda. Na miejsce dotarliśmy w czterech autokarach i kilku samochodach osobowych.
Tematem pielgrzymki był fragment adhortacji Redemptoris Custos Jana Pawła II „Powołany na opiekuna Zbawiciela Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie” (Mt 1,24). Modliliśmy się przez udział we wspólnej adoracji Eucharystii, oraz w indywidualnym czasie na to przeznaczonym. W konferencji ks. Robert Wyszomirski wskazał na przykładzie św. Józefa – męża sprawiedliwego, iż nie wystarczy być sprawiedliwym, ale trzeba podejmować w cichości i z pokorą zadania jakie Bóg stawia przed człowiekiem. Sprawiedliwym był także bogaty młodzieniec, mówił ks. Robert, ale nie podjął zadania jakie postawił mu Jezus i odszedł zasmucony.
W licznych świadectwach w drodze powrotnej uczestnicy podkreślali zarówno znaczenie pielgrzymki dla nich osobiście jako realizację wieloletnich pragnień bycia właśnie w tym sanktuarium, jak też znaczenie indywidualnej modlitwy przed Cudownym Obrazem. Ustaliliśmy także, iż celem wiosennej pielgrzymki zaplanowanej na 24 kwietnia 2010 będzie sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie.

Pielgrzymka RRN do Kalisza – 17.10.2009r.


Zapraszamy wszystkich członków RRN na pielgrzymkę do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, która odbędzie się 17.10.2009 r. Koszt przejazdu wynosi 45 zł, możliwa jest bonifikata przy szybkiej decyzji. Jest też możliwość zamówienia obiadu w cenie 9,50 zł za dwa dania. Zamówienie obiadu i uiszczenie należności za obiad i przejazd, należy dokonać najpóźniej na tydzień przed pielgrzymką. Zamówienie obiadu jest możliwe tylko za pośrednictwem organizatora pielgrzymki czyli Barbarę Pofelską.
W zależności od ilości zgłoszeń z poszczególnych dekanatów, będą ustalane przystanki autokaru. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że jeden będzie na pl. Bankowym oraz drugi zbierający zachodnie obrzeża Warszawy tj. Pruszków, Piastów itd.
Planowany czas odjazdu autokaru o godzinie 6.00.
Zapraszamy do wspólnotowego pielgrzymowania.

Mężczyzną i Niewiastą stworzył ich –
- duchowe spojrzenie na podstawie nauczania Jana Pawła II


Pierwsze spotkanie 19 września.
Grupa dzielenia dla chętnych od 18 do 35 roku życia, raz w miesiącu. Spotkania są przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą spojrzeć na relacje między mężczyzną i kobietą według nauczania Jana Pawła II – nie tylko dla narzeczonych i małżeństw. Małżeństwa i narzeczeni mają jedynie oddzielną grupę dzielenia.
Miejsce spotkań: ul. Dewajtis 3, Warszawa – Bielany (internat Archidiecezjalnego Gimnazjum Męskiego lub internat Archidiecezjalnego Męskiego LO).
Opieka duchowa: ks. Piotr Borys Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odpowiedzialna za przebieg spotkań: Maria Gokieli Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Plan sobotniego spotkania
11.00 – modlitwa indywidualna, rozważanie Pisma św.
12.00 – MSZA ŚWIĘTA  
13.00 – konferencja
13.30 – dzielenie
14.30 – podsumowanie
15.00 – posiłek

Tematy kolejnych spotkań od września 2009
1.Mężczyzna i kobieta przed poznaniem dobra i zła – pierwotna komunia.
2.Oblubieńcze znaczenie ciała w pierwotnej komunii.
3.Seksualność a potrzeba akceptacji w wymiarze duchowym.
4.Komunia osób w małżeństwie sakramentalnym.
5.Czystość jako „życie wedle Ducha”.
6.Ojcostwo i macierzyństwo jako owoc oblubieńczego daru osób.
7.Pieśń nad Pieśniami.
8.Małżeństwo Tobiasza i Sary.
9.Małżeństwo Maryi i Józefa.
10.Zarys duchowości małżeńskiej.

Zapraszamy na pierwsze spotkanie centralne RRN po wakacjach, które odbędzie się 4 września 2009 r. o godz. 19.00 w kościele Wszystkich Świętych przy pl. Grzybowskim.

Zapraszamy na pielgrzymkę autokarową organizowaną przez parafię św. Wojciecha w Warszawie na spotkanie z Benedyktem XVI w Republice Czeskiej w dniach 26–28 września 2009 r. Nocleg  zaplanowany jest w domkach, w których znajdują się po dwa piętrowe łóżka, bądź w namiotach. Każdy uczestnik powinien zabrać ze sobą śpiwór i latarkę.

Śniadania i kolacje będą wspólnie przygotowywane z tego, co zabierzemy na pielgrzymkę.

Oświadczenie moderatora Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Archidiecezji Warszawskiej
(przekazane do prasy katolickiej 10.06.2009 r.)


Abp K. Nycz, kierując się ustaleniami Komisji teologiczno – prawnej, powołanej w celu oceny sytuacji zaistniałej w Ruchu Rodzin Nazaretańskich, nakazał uporządkowanie statusu formalno-prawnego Ruchu oraz praktyki jego działania.
W ostatnich miesiącach podjęliśmy pierwsze próby reformy Ruchu według tychże zaleceń. Mamy świadomość, że oprócz dobra, którego doświadczyliśmy, było w Ruchu szereg nieprawidłowości, za które każdy z nas jest w jakimś stopniu odpowiedzialny. Rozeznanie prawdziwej natury oraz źródła tych błędów jest dla nas sprawą wielkiej wagi, wymagającą pracy serca i sumienia każdego z nas, a także dzielenia się we wspólnocie. Ten proces, niełatwy i często bolesny, jeszcze trwa.
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w dekrecie powstają nowe materiały formacyjne. Ich tematyka, jak i tematyka cotygodniowych spotkań centralnych, począwszy od września 2008 r., dotyczy w większym niż dotychczas stopniu umacniania więzów międzyludzkich, małżeńskich, rodzinnych i wspólnotowych. Refleksji nad wartością relacji międzyludzkich chcemy poświęcić rekolekcje letnie. Ich tematem przewodnim będzie życie człowieka we wspólnocie.
Podczas spotkań centralnych przedstawione zostały również niektóre treści z odbytych przez księży zaangażowanych w odnowę RRN rekolekcji zamkniętych. Dotyczyły one roli i działania Ducha Świętego w życiu indywidualnym i wspólnotowym, roli nowych ruchów religijnych w Kościele, duchowości i zadań ludzi świeckich w Kościele.
W gronie księży, animatorów i członków Ruchu podjęto próbę odczytania na nowo charyzmatu Ruchu. Wydaje się, że jest nim odkrywanie, doświadczanie i adorowanie Boga w codzienności, naśladując Św. Rodzinę z Nazaretu w jej życiu cichym, ukrytym, prostym i pokornym, pośród świata i w swoich obowiązkach stanu. Istotnym rysem duchowości wydaje się być również naśladowanie św. Jana Ewangelisty, który, przyjmując testament Chrystusa z Krzyża, wprowadził Matkę Bożą do swojego domu i w swoje życie wewnętrzne.
Cały czas w wymiarze międzydiecezjalnym prowadzone są prace nad sformułowaniem nowego statutu RRN. W pracach tych szczególny nacisk staramy się położyć na większe upodmiotowienie w RRN świeckich jego członków. Nadzieję budzi też fakt, że w wysiłek oczyszczenia i odnowy włączają się też grupy RRN z innych diecezji – zwłaszcza przez korzystanie z nowych materiałów formacyjnych przygotowywanych w Warszawie – tak w odniesieniu do spotkań cotygodniowych, jak i w przygotowaniu do rekolekcji letnich.
Siłę do dalszej pracy chcemy przede wszystkim czerpać z nadziei, którą daje Bóg bogaty w miłosierdzie.

Najbliższe dni będziemy przeżywać pod znakiem Bożego Miłosierdzia. Triduum Paschalne i Wielkanoc to ostateczny i definitywny triumf dobra nad złem, życia nad śmiercią, miłosierdzia nad grzechem. Już teraz przygotowujemy się do kolejnej ogólnopolskiej pielgrzymki RRN na Jasną Górę, która odbędzie się w sobotę, 18 kwietnia br., w przeddzień niedzieli Miłosierdzia Bożego. W najbliższym tygodniu przypada także czwarta rocznica śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II, który apelował do nas wszystkich o "wyobraźnię miłosierdzia". Te wydarzenia stanowią dla nas szczególny impuls, aby powierzyć Bożemu Miłosierdziu wszystkie trudne sprawy naszego Ruchu i prosić o jego triumf w naszych sercach.

W związku z tym pragniemy zaprosić wszystkich na mszę św. w intencji: "O dar zwycięstwa łaski i Bożego miłosierdzia w sercach wszystkich członków RRN". Będzie ona sprawowana w najbliższy piątek, 3 kwietnia 2009 r., o godz. 19:00, w kościele Wszystkich Świętych (w ramach spotkania centralnego). Pragniemy, aby nasza wspólna modlitwa, czerpiąc inspirację z ducha Ewangelii, uprosiła nam wszystkim łaskę przemiany serc i uzdrowienia sumień oraz uzdolnienia do służby dobru zgodnie z Bożym zamysłem.

Rekolekcje Wielkopostne RRN, które wygłosi ks. Paweł Gwiazda, asystent kościelny RRN, odbędą się w dniach 27-29 marca 2009 r. w kościele Wszystkich Świętych przy pl. Grzybowskim. W dniach 27 i 28 marca początek rekolekcji o godz. 19.00, natomiast 29 marca o 19.30. W programie jest Msza św. a następnie konferencja.

D E K R E T
Mając na względzie potrzeby duchowe Archidiecezji Warszawskiej oraz w celu zapewnienia właściwej opieki i podkreślenia szczególnej troski o Ruch Rodzin Nazaretańskich w naszej Archidiecezji, niniejszym mianuję Wielebnego Księdza doktora Pawła Gwiazdę Asystentem Kościelnym tego ruchu.
 

Wielebnemu Księdzu Asystentowi, na trud podjętych zadań, z serca błogosławię.

† Kazimierz Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski

Ks. dr Janusz Bodzon Wicekanclerz Kurii

 

My, świeccy członkowie Ruchu Rodzin Nazaretańskich po zapoznaniu się z treścią dekretu z dnia 29.01.2009 r. wydanym przez ks. abp K.Nycza  oświadczamy,  że w duchu posłuszeństwa i wierności Kościołowi, przyjmujemy wszystkie postanowienia i zalecenia dotyczące Ruchu Rodzin Nazaretańskich  zawarte w tym dokumencie. Jednocześnie chcemy wyrazić głęboką wdzięczność Biskupom naszej diecezji za pasterską troskę, wyrażoną wobec nas przez powołanie specjalnej komisji do zbadania zdarzeń i oceny sytuacji w RRN dekretem z dn. 12.09.2007 r. Dziękujemy wszystkim członkom tej komisji z księdzem biskupem Tadeuszem Pikusem na czele, za poświęcony czas i wnikliwą ocenę sytuacji w RRN Archidiecezji Warszawskiej.  Dziękujemy także przedstawicielom Kurii Warszawskiej, którzy zapoznali nas z istotą dekretu podczas naszego cotygodniowego spotkania w dniu 6.02.2009, a zwłaszcza za pełen ciepła i otuchy komentarz księdza prałata Henryka Małeckiego.

 

W duchu wdzięczności i synowskiego posłuszeństwa Kościołowi przyjęliśmy dekret dotyczący Ruchu Rodzin Nazaretańskich z dnia 31 stycznia br. Jako kapłani Archidiecezji Warszawskiej pragniemy potwierdzić naszą gotowość do trwania w wierności nauczaniu Kościoła i w posłuszeństwie decyzjom jego Pasterzy.

Dziękujemy naszym Pasterzom i powołanej przez nich komisji za płynące z pasterskiej troski wnikliwe rozpatrzenie i zdiagnozowanie sytuacji Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Chcemy podjąć wezwania przedstawione w dekrecie i w poczuciu odpowiedzialności czynnie włączyć się w dzieło odbudowy i odnowy Ruchu, aby jako cząstka Kościoła jak najlepiej mu służył. Jako duszpasterze i kapłani pragniemy zadeklarować wolę całkowitego odcięcia się od wszystkich błędów, które powstały w Ruchu i o których mowa w dokumencie. Za te nieprawidłowości, w których w różnym stopniu i z różną świadomością uczestniczyliśmy, ale za które czujemy się odpowiedzialni, pragniemy z całego serca przeprosić zarówno wiernych jak i Pasterzy Kościoła.
Pragniemy podkreślić, że w pełni zgadzamy się z oceną materiałów i działalności Ruchu przedstawioną przez komisję. Główne linie tej oceny zaczęliśmy wprowadzać w Ruchu już od wakacji: dotyczy to przede wszystkim zmiany koncepcji i praktyki kierownictwa duchowego oraz położenia akcentu na budowanie relacji międzyludzkich i więzi osobowych w rodzinach i wspólnotach Ruchu. Zaczęliśmy również tworzyć na potrzeby cotygodniowych spotkań w grupach parafialnych nowe materiały, w których naczelne miejsce zajęły Pismo św., nauczanie magisterium, teksty z duchowej tradycji Kościoła.