Ruch Rodzin Nazaretańskich

Archidiecezji Warszawskiej

Zakończyła swoją pracę Komisja teologiczno-prawna powołana przez ks. abp Kazimierza Nycza (dekret nr 600/Abp/07 z dnia 12 września 2007 r.) w celu oceny sytuacji zaistniałej w Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Zgodnie z jej ustaleniami abp Nycz nakazał uporządkowanie statusu formalno-prawnego Ruchu oraz praktyki jego działania. Ruch Rodzin Nazaretańskich może działać dalej, jednakże konieczne jest wypracowanie nowych materiałów formacyjnych oraz statutu po odczytaniu i opisaniu na nowo charyzmatu RRN i określeniu celu jego działania. Dotychczasowe materiały formacyjne mogą być traktowane jedynie jako teksty historyczne. Publikacje ks. T.Dajczera, ks. J.Piłata, ks. B.Szewca oraz P. S.Bieli nie mogą stanowić podstawy do formacji jakiegokolwiek ruchu w Archidiecezji Warszawskiej.

Zgodnie ze wskazaniami Komisji w dalszej formacji RRN należy zwrócić szczególną uwagę na wartości służące umacnianiu więzów małżeństwa i rodziny oraz godności człowieka. W kierownictwie duchowym należy zadbać o przestrzeganie zasady osobistej wolności. Nalezy zadbać o transparentność funkcjonowania RRN na wszystkich płaszczyznach.