Najbliższe spotkanie grupy nauczycieli i wychowawców odbędzie się 15 lutego 2014 r., w parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Rozpoczynamy o godzinie 10-tej w dolnym kościele (kaplica św. Franciszka). Prosimy o przyniesienie małego wkładu rzeczowego w agapę. Zapraszamy serdecznie.