W duchu wdzięczności i synowskiego posłuszeństwa Kościołowi przyjęliśmy dekret dotyczący Ruchu Rodzin Nazaretańskich z dnia 31 stycznia br. Jako kapłani Archidiecezji Warszawskiej pragniemy potwierdzić naszą gotowość do trwania w wierności nauczaniu Kościoła i w posłuszeństwie decyzjom jego Pasterzy.

Dziękujemy naszym Pasterzom i powołanej przez nich komisji za płynące z pasterskiej troski wnikliwe rozpatrzenie i zdiagnozowanie sytuacji Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Chcemy podjąć wezwania przedstawione w dekrecie i w poczuciu odpowiedzialności czynnie włączyć się w dzieło odbudowy i odnowy Ruchu, aby jako cząstka Kościoła jak najlepiej mu służył. Jako duszpasterze i kapłani pragniemy zadeklarować wolę całkowitego odcięcia się od wszystkich błędów, które powstały w Ruchu i o których mowa w dokumencie. Za te nieprawidłowości, w których w różnym stopniu i z różną świadomością uczestniczyliśmy, ale za które czujemy się odpowiedzialni, pragniemy z całego serca przeprosić zarówno wiernych jak i Pasterzy Kościoła.
Pragniemy podkreślić, że w pełni zgadzamy się z oceną materiałów i działalności Ruchu przedstawioną przez komisję. Główne linie tej oceny zaczęliśmy wprowadzać w Ruchu już od wakacji: dotyczy to przede wszystkim zmiany koncepcji i praktyki kierownictwa duchowego oraz położenia akcentu na budowanie relacji międzyludzkich i więzi osobowych w rodzinach i wspólnotach Ruchu. Zaczęliśmy również tworzyć na potrzeby cotygodniowych spotkań w grupach parafialnych nowe materiały, w których naczelne miejsce zajęły Pismo św., nauczanie magisterium, teksty z duchowej tradycji Kościoła.