Moim powołaniem jest Miłość to publikacja, która została przygotowana w oparciu o materiały archiwalne Ruchu Rodzin Nazaretańskich z lat 1989-1991. Są to teksty konferencji, które były odczytywane na spotkaniach centralnych Ruchu w parafii św. Anny w Warszawie, a następnie wykorzystywane jako materiał do rozważań w grupach dzielenia. Tematyka konferencji oparta była na pismach św. Teresy od Dzieciątka Jezus.