Ruch Rodzin Nazaretańskich

Archidiecezji Warszawskiej

Serdecznie zapraszamy do udziału w nabożeństwie fatimskim, które odbędzie się w sobotę 3 października 2015 r. w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przy al. Solidarności 80. Spotkanie rozpoczniemy o godzinie 10.45.

Serdecznie zapraszamy po przerwie wakacyjnej do udziału w nabożeństwie fatimskim, które odbędzie się w sobotę 5 września 2015 r. w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej  Maryi Panny przy al. Solidarności 80. Spotkanie rozpoczniemy przygotowaniem do Mszy św. o godzinie 10.45.
 

Apostołowie wraz z Maryją trwali przez 9 dni na modlitwie w Wieczerniku czekając na przyjście Ducha Świętego. To, co wydarzyło się gdy przyszedł, przerosło ich oczekiwania. Tak wielkich rzeczy Bóg dokonał i wciąż dokonuje (por. Dz 2, 1-36).
Chcemy tak samo trwać na modlitwie przez 9 dni poprzedzających Dzień Pięćdziesiątnicy. Codziennie jednocząc się na modlitwie z innymi, w każdym miejscu naszej planety, o przemianę świata. Całego świata!
Jak zmieniać świat? Trzeba wytrwałości w modlitwie wielu ludzi. Trzeba wiary. Duch Święty uczy nas modlitwy i On sam działa. Jesteś przez Niego zaproszony. Chodź z nami zmieniać świat. To tylko tyle i tak wiele – módlmy się razem codziennie przez 9 dni. Albo od teraz, od zaraz i już zawsze, codziennie. 
Aby Bóg przemieniał nasze życie i przemieniał na lepsze cały świat!
 

Serdecznie zapraszamy na Mszę św. w intencji śp. Księdza Zbigniewa Piaseckiego, która odprawiona zostanie w 4. rocznicę śmierci 28 sierpnia o godz. 18:00 w kościele Dzieciątka Jezus przy ul. Czarnieckiego 15 na Żoliborzu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w nabożeństwie fatimskim, które odbędzie się w sobotę 6 czerwca 2015 r. w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przy al.Solidarności 80.  Nasza modlitwa rozpocznie się parafialną Mszą świętą o godzinie 8:00.

Serdecznie zapraszamy do modlitewnego czuwania  w czasie nawiedzenia obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Parafii Narodzenia NMP al. Solidarności 80 oraz w parafii św. Stanisława BM ul.Bema. Dnia 22.04.2015 w parafii Narodzenia NMP w godzinach 23-23.30 RRN poprowadzi modlitwę różańcową. Będziemy modlić się rozważając tajemnice światła. Natomiast 27.04.2015 w parafii św.Stanisława BM RRN poprowadzi modlitwę w godzinach 15.30-17.00.