W tym tygodniu prosimy o modlitwę w następujących intencjach:

 • o dar zawierzenia w pokoju serca Miłosiernemu Bogu mego syna Witka i całe jego powikłane życie;
 • o uzdrowienie relacji między Bożenką a Martą;
 • o cudowne uzdrowienie z choroby onkologicznej, o ufność w Boże Miłosierdzie dla Doroty, Eli, Renaty, Marzeny, Zuzanny, Alicji, o zdrowie dla małej Anielki i Natalki i dla Ani, młodej mamy, córki Irenki;
 • o uratowanie małżeństwa i pojednanie w rodzinie Ani i Krzysztofa;
 • o nowe powołania kapłańskie i zakonne w Archidiecezji Warszawskiej;
 • o łaski dla naszej wspólnoty RRN w Archidiecezji Warszawskiej potrzebne dla pojednania kapłanów, dla rozeznawania woli Bożej przez animatorów, dla nowych powołań, szczególnie wśród młodych ludzi, dla odnowienia naszej gorliwości, wiary, nadziei i miłości;
 • o łaskę całkowitego nawrócenia dla Barbary;
 • o łaskę pojednania dla Basi i Zbyszka;
 • o łaskę sakramentu małżeństwa dla Kasi i Filipa, oraz dla Hani i Bartka;
 • o dar zdrowia i sił, o dar nadziei dla Yuzuko w przeddzień bardzo trudnej operacji;
 • o miłość Boga dla małżeństwa Oli i Marcina i o Pierwszą Komunię Świętą dla Antosi i Gabrysi;
 • o dar wychowania w wierze i miłości dla Idy, Miłki i Jonasza i o sakramenty dla nich;
 • za parafię Dzieciątka Jezus – o wszystkie łaski potrzebne kapłanom i wiernym, o Twoją szczególną opiekę Maryjo;
 • o łaski potrzebne klerykom i diakonom WMSD przygotowującym się do święceń diakonatu i prezbiteratu, w tym szczególnie dla Łukasza Dudy;
 • za duszę Hisayo, o wiarę, że Bóg kocha wszystkich ponad nasze wyobrażenia, że umarł i zmartwychwstał, aby zbawić wszystkich, których stworzył.