W wigilię Niedzieli Miłosierdzia 27.04 odbędzie się kolejna, już dwudziesta druga pielgrzymka Ruchu Rodzin Nazaretańskich na Jasną Górę. W tym roku jej hasłem są słowa z Listu do Rzymian: Zło dobrem zwyciężaj (Rz 12, 21). Przeżywając radość z triumfu zmartwychwstałego Chrystusa nad złem, grzechem i śmiercią pragniemy razem z Maryją otwierać się na działanie mocy Bożej w naszych sercach, rodzinach, wspólnotach a także w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków naszego Ruchu!
Poniżej zamieszczamy plan pielgrzymki oraz miejsca i godziny odjazdów autokarów.

Zło dobrem zwyciężaj (Rz 12, 21)


CZĘŚĆ PIERWSZA– w Katedrze Częstochowskiej
10.00 – powitanie grup i zawiązanie wspólnoty
10.15 – konferencja (bp Andrzej Siemieniewski)/ zajęcia dla dzieci

CZĘŚĆ DRUGA– procesja na Jasną Górę
ok. 11.10 – początek procesji na Jasną Górę
ok. 12.00 – zakończenie procesji przy figurze Matki Bożej Regina coeli
Czas na osobistą modlitwę w kaplicy MB

CZĘŚĆ TRZECIA– w Bazylice na Jasnej Górze
12.15 – przygotowanie do Eucharystii
12.30 – Eucharystia pod przewodnictwem bp Romualda Kamińskiego
13.45 – przerwa na posiłek

CZĘŚĆ CZWARTA – w sali ojca Kordeckiego
15.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu z rozważaniem. Koronka do Miłosierdzia Bożego.
/ zajęcia dla dzieci
16.00 – błogosławieństwo i rozesłanie

 

Odjazdy autokarów na pielgrzymkę na Jasną Górę 27.04.2019.

Autokar 1
6.00 - Pl. Bankowy
6.20 - Metro Wilanowska
6.30 - Hynka # Al. Krakowska

Autokar 2
5.30 - Pruszków Lidl
5.40 - Pruszków św. Kazimierz
5.50 - Ursus, Regulska # Piastowska
6.10 - Włochy, Globusowa
6.20 - Ciepłownia Wola
6.30 - Ożarów
6.45 - Błonie
7.00 - Grodzisk Maz.